Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle oplysninger

Truck & Fragt

v/Simonsen Spedition ApS

CVR-nr.:  39081741
Fasanvej 6

lars@simonsen-spedition.dk

Tlf.: +45 75 69 45 57

 

Salgsbetingelser 

Alle priser i webshoppen er i danske kroner inkl. moms.

 

Betaling
Vi tager imod følgende betalingskort via webshoppen: Dankort, Visa/Dankort og Mastercard. Vi tager ikke kortgebyrer. Beløbet vil først blive hævet på dit kort når varen er leveret. Dankort er secured by Nets for at minimere risikoen for misbrug, læs evt. mere her: http://www.dankort.dk/Pages/sikkerhed-paa-internettet-forretninger.aspx

Der kan også betales med bankoverførsel til:

Den Jyske Sparekasse

Reg. Nr.: 8133

Kontonr.: 4154032326

Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

 

Leveringsbetingelser

Truck&Fragt.dk v/Simonsen Spedition ApS kan ved bestilling, levere dine varer i hele Danmark - eksklusiv ikke brofaste øer.

Leveringstid for træpiller vil fremgå via det valgte produkt, men som udgangspunkt er det 10-15 hverdage fra bestilling/ordremodtagelse af fragten, forudsætter dog at varen er betalt hos grossisten, samt at træpillerne er på lager og klar til afhentning. Leveringen omfatter læsning ved grossist og aflæsning ved kantsten hos kunden. Som udgangspunkt er der ikke yderligere service inkluderet i prisen. Dette vil forudsætte tilkøb.  

Ønskes levering på flere adresser er der mulighed for tilkøb af droptillæg, dog max 5 km mellem adresserne.
 

Oplys venligst ved bestilling om særlig krævende adgangsforhold såsom lange indkørsler, smalle veje o.lign. som er mere end 100 meter fra lastbilen, så vi er forberedte og kan tage vores forholdsregler og undgå skader. Det er kunden der kender forholdene bedst.

 

Adgangsforhold:

Husk at både lastbil og truck fylder og er tunge køretøjer - vi gør derfor opmærksom på følgende ved levering med mobiltruck:

  • Lastbil med trailer og truck er 18,75 meter lang, 2,5 meter bred, 4 meter høj og vejer op mod 40 tons. Hvis du bestiller os til at levere varen beder vi dig tage højde for, hvorvidt levering til dig er mulig, i forhold til din matrikel og vurdere tilkørselselsforholdene hen til dig. Vores køretøj kræver nemlig at  adgangsvejen skal være fast vej, min 2,8 meter bred, 4,2 meter høj og skal kunne holde til den store vægtbelastning.
  • Mobiltrucken er 2,6 meter høj og 2,5 meter bred og vejer læsset op mod 3500 kg og forudsætter naturligvis også at forholdene er hertil. Vær derfor opmærksom på at kørselsbelægninger til din matrikel og på din matrikel er på kundens eget ansvar og vi kan derfor ikke drages til ansvar for skader på fliser, belægninger o.lign.
  • En truck der er læsset vil kunne veje op mod 3500 kg. Bliver vi af kunden bedt eller beordret til at køre på belægninger, der ikke er funderet til dette - er  vi i vores gode ret til at finde alternativ placering af varen eller gøre det på kundens ansvar. Det er vigtigt at kunden er opmærksom på at oplyse omkring ting vi bør være opmærksomme på før levering ved levering/kørsel på matriklen. Det vil derfor være kundens ansvar og evt. skader på fliser, belægninger mv. - kan vognmanden ikke drages til ansvar for og ej heller være erstatningspligtige.

Grundlæggende forudsætninger for levering:

  • Fast belægning der kan holde til belastning op mod 40 tons.
  • min. 4,2 meters højde
  • min 2,8 meters bredde

Det er også vigtigt at der er plads til at vende så vi har mulighed for at komme derfra igen. Hvis ikke ovenstående betingelser kan opfyldes kan vi desværre ikke levere ordren.

Hvis ikke leveringsbetingelserne overholdes, så forbeholder vi os ret til at annullere ordren. 

Ved levering af træpiller fra træpille grossister ved grænsen forudsættes følgende før afhentning:

  • Send nødvendige oplysninger omkring varen, ordrenr, udleveringsnota mm. til lars@simonsen-spedition.dk.
  • Varen skal være betalt hos grossisten før vi kan afhente varen, forgæves fragt vil blive viderefaktureret
  • Tjek at varen er på lager så vi undgår forgæves fragt, forgæves fragt vil blive viderefaktureret

Det er ved bestilling muligt at anføre ønsker om hvor varen ønskes placeret. Hvis vi pga. adgangsforhold vurderer at dette ikke kan lade sig gøre vil varen blive placeret, hvor chaufføren finder det mest hensigtmæssigt. 

Hvis ikke ovenstående betingelser kan overholdes forbeholder vi os ret til at annulere ordren.

Reklamation § 29

Reklamationer vedr. skader på produkt eller levering skal uden unødigt ophold afgives til vognmand. Ved godsets modtagelse bør modtageren gennemse varen for evt. synlige forringelser eller beskadigelse af godset. Hvis det vurderes at være tilfældet skal reklamationen ske straks ved modtagelse. Forekommer reklamation senere end 7 dage fra godsets modtagelse, påhviler det kunden/godsets modtager at bevise overfor vognmanden at skaden/forringensen var indtruffet før godsets levering. Kan det ikke bevises, anses godset for at være udleveret uden beskadigelse og forringelse. 

 

Reklamation, som vedrører andet end beskadigelse, forringelse eller tab af godset, skal afgives inden 14 dage efter den dag, da ordregiveren fik eller burde have fået kendskab til de omstændigheder, som begrunder et ansvar for transportøren. Afgives reklamationen ikke inden 14 dage har kunden/ordregiver tabt sine rettigheder for indsigelse. Iøvrigt hvis aftale er truffet med vognmanden om en bestemt transportmåde, gælder i stedet de for en sådan transportmåde gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende og anerkendte transportvilkår i det omfang, disse indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i stk. 1. Desuden henvises til forholdsregler i forhold til levering i salgs og leveringsbetingelser i forhold til trækker, trailer og truck mht, rumfang, vægt og kundens ansvar for at vurdere matriklens adgangsforhold til levering med trækker-trailer samet mobiltruck.

 

Personoplysninger:

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  
 
Personoplysningerne registreres hos Simonsen Spedition ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  

Den dataansvarlige på www.truckogfragt.dk er Lars Simonsen.  


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: lars@simonsen-spedition.dk  
 

 


 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 07.01.2019